Om oss

Vi gjør nå det vi har mest lyst til; - tar ett år fri, seiler vår egen sjø, etablerer tid og spillerom til å sette egen agenda - og forhåpentlig etterpå - vende tilbake med erfaringer og spirit til å gjøre mye annet. Vi har i mange år ventet på at denne muligheten skulle dukke opp - av seg selv. Det har vi gitt opp. Men etter at vi besluttet å ta tak i saken , ikke bare vente på muligheten, skjer det endelig noe! Vi er i gang! Ett helt år på seiltur!


I utgangspunktet blir det oss to som skal seile hele turen, men det har allerede meldt seg   interesserte på flere etapper. Men det er langt fra overbooket. Gleden vil være på vår side om noen skulle melde sin interesse. Vi har hatt seilbåt siden1996. Hver sommer har vi seilt kortere og lengre seilturer langs norgekysten.Elin Granlund, (64-modell) er gjennom lang tid blitt påvirket til å tro at denne turen er noe vi virkelig ønsker å gjøre. Hun trives og arbeider til daglig som hjelpepleier på Klinikk Stokkan AS i Trondheim. Arbeidsgiveren stiller vellvillig opp med innvilget permisjonssøknad. I vinter har Elin tatt båtførerkurs og er blitt ekspert på både misvisninger og deviasjon.

Rolf Granlund (også 64-modell) har alltid hatt dragning mot sjø, båt og fjæresteiner. Rolf som inntil nå har jobbet med ledelse og logistikk, de siste 4 år i Renholdsverket AS, tar nå en time-out. Jobben er sagt opp og dermed (som han selv ser det) stilt alle muligheter åpne. Alle beskymringer for videre karriere er utsatt til juli 2011. Rolf har i tidligere år tatt kystskippereksamen og har derfor utnevnt seg selv som skipper på skuta.